Translate

sábado, 29 de dezembro de 2012

Shinsakai Kawaguchiko dezembro 2012


                                Shinsakai Yamanashi 2012
                                    02.12.2012 - Domingo
                  Yamanashi Honbu Dojo Kawaguchiko-Dojo 


 

 

Natsu Gashiku 2012

 
 
              Shizuoka Higashi - Yamanashi     
Natsu Gashiku
25/26.08.2012 Miho -Shimizu-Shi
 
 
1o. Dia
 25.08.2012
 
 
  


 
 

 


 
 
 
2o. Dia
26.08.2012