Translate

sábado, 29 de dezembro de 2012

Natsu Gashiku 2012

 
 
              Shizuoka Higashi - Yamanashi     
Natsu Gashiku
25/26.08.2012 Miho -Shimizu-Shi
 
 
1o. Dia
 25.08.2012
 
 
  


 
 

 


 
 
 
2o. Dia
26.08.2012
 
 
 
  
 
 
 
 


 
  
 


 

  
 

 

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário